Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3591/UBND-VXNV   Ngày ky´: 17/08/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường quản lý, chấn chỉnh thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  
Tệp đính kèm:
DT12710-1660611767766-47978508.pdf
DT12710-1660611894863-96909028.doc
DT12710-1660611894863-96909028_converted(17.08.2022_10h03p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc