Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3151/UBND-VXNV   Ngày ky´: 04/09/2020  
  Trích yếu: HỎA TỐC. V/v bảo đảm an toàn tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2020-2021.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3151_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh