Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1462/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/09/2019  
  Trích yếu: V/v giao chỉ tiêu kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Mùa năm 2019, gắn với liên kết doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm của nhân dân cho các huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1462_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung