Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1153/KH-UBND   Ngày ky´: 21/03/2022  
  Trích yếu: V/v Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tăng cường các hoạt động phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3894-1647586977931-98858004_nguyendinhtuan-21-03-2022_07h06p26.doc
DT3894-1647586977931-98858004_nguyendinhtuan-21-03-2022_07h06p26(21.03.2022_21h59p13)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến