Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 320/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/02/2021  
  Trích yếu: V/v Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2021- 2022  
Tệp đính kèm:
QD-thanh-lap-BCD-Dai-hoi-TDTT.doc
QD-thanh-lap-BTC-Dai-hoi-TDTT.doc.docx
QD-thanh-lap-BCD-Dai-hoi-TDTT_converted(23.02.2021_11h10p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc