Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 89/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/02/2023  
  Trích yếu: Về việc đính chính nội dung tại phần căn cứ pháp lý Quyết định số73/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết địnhsố 97/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh banhành Quy chế phối hợp quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ởtrên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT2642-1677469093332-40262204.pdf
DT2642-1677469257533-15042207.docx
DT2642-1677469257533-15042207_converted(28.02.2023_10h55p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh