Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 861/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/07/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định kiện toàn Tổ Kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT10623-1657509508720-50625809.doc
DT10623-1657509508720-50625809_converted(11.07.2022_14h07p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh