Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 547/KH-UBND   Ngày ky´: 13/02/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT1917-1644547184009-04666834.doc
DT1917-1644547184009-04666834_converted(13.02.2022_19h58p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý