Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3219/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 28/08/2020  
  Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí giải quyết lao động dôi dư khi thực hiện sắp xếp 02 công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP 3219_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung