Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1330/UBND-VXNV   Ngày ky´: 01/04/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22/3/2022 của Văn phòng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT4626-1648698020448-30495338.doc
DT4626-1648698020448-30495338_converted(01.04.2022_08h00p56)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh