Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 545/KH-UBND   Ngày ky´: 20/02/2023  
  Trích yếu: V/v Thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT2160-1676619649152-80247087.docx
DT2160-1676619649152-80247087(20.02.2023_07h38p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý