Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 69/UBND-VXNV   Ngày ky´: 06/01/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT58-1641258071436-47188665_nguyendinhtuan-05-01-2022_15h59p08.doc
DT58-1641258071436-47188665_nguyendinhtuan-05-01-2022_15h59p08_converted(06.01.2022_15h25p17)_signed.pdf
168_NQ-CP_31122021-signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc