Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 134/TB-UBND   Ngày ky´: 08/12/2022  
  Trích yếu: Về việc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT19375-1670462670981-27302183.doc
DT19375-1670462670981-27302183_converted(08.12.2022_13h38p33)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh