Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1122/UBND-VXNV   Ngày ky´: 20/03/2022  
  Trích yếu: V/v mở rộng “Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Ninh Thuận”  
Tệp đính kèm:
DT3728-1647475732155-93280921_nguyendinhtuan-18-03-2022_08h00p02.doc
DT3728-1647475732155-93280921_nguyendinhtuan-18-03-2022_08h00p02(20.03.2022_21h49p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến