Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 736/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/06/2022  
  Trích yếu: V/v Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/5/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025  
Tệp đính kèm:
DT9273-1655567089076-48488960.doc
DT9273-1655567089076-48488960_converted(20.06.2022_08h28p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung