Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 7033/UBND-VXNV   Ngày ky´: 28/12/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai Công điện số 1815/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT21643-1640599991632-24918614.doc
DT21643-1640599991632-24918614_converted(28.12.2021_09h59p33)_signed.pdf
1815.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc