Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1631/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/10/2019  
  Trích yếu: V/v giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1631_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Thị Thu Phương