Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 459/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/04/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn  
Tệp đính kèm:
DT5046-1680679799091-35367698.doc
DT5046-1680679799091-35367698(06.04.2023_13h29p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc