Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2735/UBND-VXNV   Ngày ky´: 31/07/2020  
  Trích yếu: V.v khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly để phòng chống dịch bệnh Covid-19.  
Tệp đính kèm:
CVUB2735_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc