Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 526/UBND-KTTH   Ngày ky´: 17/02/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023  
Tệp đính kèm:
DT2112-1676536593563-73795834.doc
DT2112-1676536593563-73795834_converted(17.02.2023_07h10p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình