Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 252/KH-UBND   Ngày ky´: 24/01/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 10 về biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025  
Tệp đính kèm:
DT958-1674027642792-36566688_nguyendinhtuan-19-01-2023_07h44p33.docx
DT958-1674027642792-36566688_nguyendinhtuan-19-01-2023_07h44p33(24.01.2023_14h58p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến