Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 665/KH-UBND   Ngày ky´: 21/02/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2350-1645416602366-71867647_nguyenthithanhbinh-21-02-2022_15h05p53.docx
DT2350-1645416602366-71867647_nguyenthithanhbinh-21-02-2022_15h05p53(21.02.2022_16h44p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa