Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1040/QĐ-UBND   Ngày ky´: 27/07/2022  
  Trích yếu: V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII (2022-2023)  
Tệp đính kèm:
DT11559-1658829828714-05376438_nguyenthithanhbinh-27-07-2022_10h21p18.docx
DT11559-1658829828714-05376438_nguyenthithanhbinh-27-07-2022_10h21p18_converted(27.07.2022_14h15p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa