Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6408/UBND-VXNV   Ngày ky´: 24/11/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai Thông báo số 359-TB/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch  
Tệp đính kèm:
DT19539-1637637589504-48520595.doc
DT19539-1637637589504-48520595_converted(24.11.2021_07h45p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc