Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 497/QĐ-UBND   Ngày ky´: 29/04/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.  
Tệp đính kèm:
DT6246-1651145601083-33552345_vominhtam-29-04-2022_07h55p04.docx
DT6246-1651145601091-13322813.docx
DT6246-1651145601083-33552345_vominhtam-29-04-2022_07h55p04(29.04.2022_10h55p20)_signed.pdf
QUY CHE KEM THEO QD 497(29.04.2022_13h37p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Đức Trí