Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1083/KH-UBND   Ngày ky´: 23/03/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT4172-1679531097485-28666889.doc
DT4172-1679531097485-28666889_converted(23.03.2023_13h28p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm