Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 215/QĐ-UBND   Ngày ky´: 02/03/2022  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 24/02/2022  
Tệp đính kèm:
DT2846-1646105583910-21776104.doc
DT2846-1646105583910-21776104_converted(02.03.2022_10h53p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc