Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 926/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/06/2020  
  Trích yếu: V/v khen thưởng thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua Nông dân Ninh Thuận đoàn kết giúp nhau sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đọan 2016-2020  
Tệp đính kèm:
QDCT 926_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh