Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6815/UBND-VXNV   Ngày ky´: 15/12/2021  
  Trích yếu: Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT20838-1639469521099-89305778.doc
DT20838-1639469521099-89305778_converted(15.12.2021_09h32p33)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý