Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 309/KH-UBND   Ngày ky´: 20/01/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng  
Tệp đính kèm:
DT1060-1642583424849-29134725.docx
DT1060-1642583424849-29134725(20.01.2022_14h20p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc