Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6/CT-UBND   Ngày ky´: 15/03/2022  
  Trích yếu: Về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3623-1647252476129-81651127_nnminh-15-03-2022_09h08p03.doc
DT3623-1647252476129-81651127_nnminh-15-03-2022_09h08p03_converted(15.03.2022_13h21p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh