Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 33/VPUB-LCT   Ngày ky´: 12/08/2023  
  Trích yếu: LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 33/2023 (Từ ngày 14/8 đến ngày 19/8/2023)  
Tệp đính kèm:
DT12884-1691748366153-87416061_nguyenthithanhbinh-12-08-2023_09h35p01.docx
Lich Tuan 33(12.08.2023_13h19p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình