Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 775/KH-UBND   Ngày ky´: 28/02/2022  
  Trích yếu: V/v Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT2717-1645950293981-98972800_vominhtam-28-02-2022_07h55p57.doc
DT2717-1645950293981-98972800_vominhtam-28-02-2022_07h55p57_converted(28.02.2022_08h46p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc