Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1086/UBND-VXNV   Ngày ky´: 24/03/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT4173-1679468837536-63045560.doc
DT4173-1679468837536-63045560_converted(24.03.2023_07h15p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến