Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 236/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/03/2022  
  Trích yếu: V/v công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 03/3/2022)  
Tệp đính kèm:
DT3142-1646637861452-37779452.doc
DT3142-1646637861452-37779452_converted(07.03.2022_22h27p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc