Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1765/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/12/2022  
  Trích yếu: Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT19010-1669949019813-62907973_nguyendinhtuan-02-12-2022_17h00p14.doc
DT19010-1669949019813-62907973_nguyendinhtuan-02-12-2022_17h00p14_converted(05.12.2022_07h18p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến