Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3161/UBND-VXNV   Ngày ky´: 04/09/2020  
  Trích yếu: V/v thống nhất tổ chức Đại hội Hội thầy thuốc trẻ tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3161_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc