Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 47/VPUB-LCT   Ngày ky´: 20/11/2021  
  Trích yếu: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 47/2021 (Từ ngày 22/11 đến ngày 26/11/2021)  
Tệp đính kèm:
DT19398-1637400123715-31440553.docx
DT19398-1637400123715-31440553_converted(20.11.2021_19h15p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình