Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 648/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/05/2023  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh, giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT7426-1684208322569-34060542.doc
DT7426-1684208322569-34060542_converted(17.05.2023_09h19p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn