Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 482/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/04/2022  
  Trích yếu: V/v Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt  
Tệp đính kèm:
DT6016-1650766388034-19149403.doc
DT6016-1650766388034-19149403(25.04.2022_20h50p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung