Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1701/UBND-KTTH   Ngày ky´: 28/04/2023  
  Trích yếu: V/v tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4  
Tệp đính kèm:
DT6607-1682670818696-35745908.pdf
DT6607-1682670858071-23825776.pdf
DT6607-1682670921593-16430243.pdf
DT6607-1682671116638-64786667.pdf
DT6607-1682671251891-40119086.doc
DT6607-1682671251891-40119086_converted(28.04.2023_22h04p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung