Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 13/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/04/2022  
  Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 củaỦy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1Quyết định số 88/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh NinhThuận về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụngkhoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép củaỦy ban nhân dân tỉnh giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT5156-1649327929485-85242050.xls
DT5156-1649337129701-72892532.doc
DT5156-1649327866567-62172213_lehuyen-08-04-2022_13h32p58.doc
DT5156-1649327866567-62172213_lehuyen-08-04-2022_13h32p58(08.04.2022_14h25p22)_signed.pdf
PHU LUC II KEM THEO QD 13(08.04.2022_14h31p31)_signed.pdf
PHU LUC 1 KEM THEO QD 13(08.04.2022_14h31p47)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào