Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 166/KH-UBND   Ngày ky´: 12/01/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới  
Tệp đính kèm:
DT511-1641862582311-95347709.doc
DT511-1641862582311-95347709_converted(12.01.2022_14h57p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc