Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 633/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/05/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19  
Tệp đính kèm:
DT7191-1683860629869-24032557.doc
DT7191-1683860629869-24032557(15.05.2023_10h41p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn