Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 29/BC-UBND   Ngày ky´: 13/02/2020  
  Trích yếu: V.v đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.  
Tệp đính kèm:
BCUB 29.BCĐ_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến