Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 310/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/05/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025  
Tệp đính kèm:
DT7905-1653563343553-66767262_nguyenthithanhbinh-26-05-2022_22h02p03.docx
DT7905-1653563392629-98289232_nguyenthithanhbinh-26-05-2022_22h04p21.doc
DT7905-1653563343553-66767262_nguyenthithanhbinh-26-05-2022_22h02p03_converted(28.05.2022_17h59p09)_signed.pdf
KE HOACH KEM THEO QD 310(28.05.2022_18h02p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa