Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2203/CT-UBND   Ngày ky´: 24/05/2022  
  Trích yếu: V/v Thăm tặng, quà nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2022  
Tệp đính kèm:
DT7634-1653353345525-79416470.doc
DT7634-1653353345525-79416470(24.05.2022_09h14p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến