Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1855/QĐ-UBND   Ngày ky´: 19/12/2022  
  Trích yếu: Về việc thay thế, bổ sung và công nhận Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2027  
Tệp đính kèm:
DT19977-1671177627059-94411293.xlsx
DT19977-1671177627074-74541596.xls
DT19977-1671177627045-50130378_nguyendinhtuan-16-12-2022_22h13p09.doc
DT19977-1671177627045-50130378_nguyendinhtuan-16-12-2022_22h13p09_converted(19.12.2022_08h56p20)_signed.pdf
DANH SACH KEM THEO QD 1855 BIEU 1(19.12.2022_14h34p03)_signed.pdf
DANH SACH KEM THEO QD 1855(19.12.2022_14h34p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến