Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 634/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/11/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức lại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18418-1669109164494-08284705.doc
DT18418-1669109164494-08284705_converted(25.11.2022_13h42p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc