Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2029/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 10/06/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu triển khai thực hiện ý kiến của Bộ Nội vụ về hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVVP 2029_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý